Training & Opleidingen

Jaartraining
Core Essence Basis

Deze training is ontwikkeld voor mensen die een intensief programma van persoonlijke ontwikkeling willen doormaken en meer diepgang en persoonlijk leiderschap willen ervaren in hun leven.

Jaartraining
Core Essence Gevorderd

Deze training is ontwikkeld voor mensen die de basistraining van Core Essence hebben doorlopen. Tijdens het tweede jaar vind er verdieping plaats en krijg je theoretische concepten van Core Energetica aangereikt verrijkt met wetenschappelijke kennis vanuit de neurobiologie gerelateerd aan traumaverwerking.

Menu
X